Utvalgt litteratur

Berge, Dag Magne og Ove Bjarnar: Norsk fiskeoppdretts regionale industrialisering. Strukturendringer, ledelse og kompetanse i norsk havbruk på 1990-tallet. Molde 1998.

Berge, Dag Magne: Dansen rundt gullfisken. Næringspolitikk og statlig regulering i norsk fiskeoppdrett 1970–1997. Avhandling dr.polit., Universitetet i Bergen 2002.

Johnsen, Geir og Mona Lindahl: Laksefeber. Nordnorsk fiskeoppdrett gjennom 35 år. Stamsund 2006.

Maråk, Eivind: Med lov skal landet bygges, Utviklingen av konsesjonspolitikken for matfiskoppdrett. En studie av konsesjonspolitikken vedrørende matfiskoppdrett av laks og ørret, med vekt på næringsstruktur og partienes holdning til konsesjonspolitikken. Hovedoppgave i historie, Universitetet i Trondheim 1990.

Osland, Erna: Bruke havet. Pionertid i norsk fiskeoppdrett. Oslo 1990.

Tande, Therese Marie A: Eierstruktur ved et veiskille. Opphevelsen av eierbegrensningen i norsk matfiskoppdrett i 1991. Masteroppgave i historie, NTNU Trondheim 2009.

Tande jr., Thorvald (red.): Uriaspost ved kongens bord. Norske fiskeriministre 1946-2004. Råholt 2003.

Wergeland, Heidrun Inger et al. (red): Frisk Fisk. Om liv og død i merdene. Oslo 1996.

(Bakgrunns)Foto: Skretting Photobank 38 Kystverket Serviceboks 2 6025 Ålesund www.kystverket.no post@kystverket.no

ABM-utvikling Postboks 8145 Dep 0033 Oslo www@abm-utvikling.no post@abm-utvikling.no

Fiskeridirektoratet Postboks 185 Sentrum 5804 Bergen www.fiskeridir.no postmottak@fiskeridir.no

Riksantikvaren Postboks 8196 Dep. 0034 Oslo www.riksantikvaren.no postmottak@ra.no

  <= Forrige side Neste side =>