Forord

Fram mot grunnlovsjubileet i 2014 vil det bli utarbeidet nasjonale rammefortellinger om utvalgte epoker og temaer i kystens historie. Fortellingene lanseres under overskriften Fortellinger om kyst-Norge. De fem første fortellingene ble publisert i 2009: Kyst- og Havlandet med en bred historisk oversikt over marine ressurser og kystnæringer, Riksvei 1 om maritim infrastruktur, Ressursar til låns om pelagisk fiske, Den norsk- arktiske torsken og verden, og som det femte heftet. Verdens fraktemenn, som gir noen hovedlinjer i utviklingen av norsk sjøfart på fremmede land. Den sjette fortellingen, Åkeren kan òg være blå, gir hovedlinjene i norsk havbruksnærings utvikling.

Den er ført i pennen av Edgar Hovland og Dag Møller, mens Sølvi Vik har vært billedredaktør. Museum Vest har koordinert den tekniske produksjonen og kontakten mellom forfattere og Redaksjonsrådet. Medlemmer i redaksjonsrådet har vært Pål Christophersen fra Museum Nord, Jo van der Eyden fra Etatsmuseet for Kystverket, Per G. Norseng fra Norsk Maritimt Museum og Bjørg Christophersen, Anders Haaland og Årstein Svihus fra Museum Vest. Takk til Norsk Fiskerinæring, Norsk Fiskeoppdrett, Havforskningsinstituttet, Kystmuseet i Sør-Trøndelag, Sekkingstad AS, Blom Fiskeoppdrett AS og Pål Thomas Sundhell som sjenerøst har stilt bilder og illustrasjoner vederlagsfritt til disposisjon. Direktoratene og nettverksmuseene håper at de nasjonale rammefortellingene vil være til glede, ettertanke og nytte for alle kystkulturinteresserte, og at de kan bidra til et historisk perspektiv på nåtidens og framtidens utfordringer. Direktoratene og museene tar gjerne imot spørsmål eller synspunkter på prosjektet.

26.08.2010

Øyerogn: Kampanje fra Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening (FHL), www.oppdrettsinfo.no

  <= Forrige side Neste side =>