Okkupasjon og gjenreisning

I løpet av tre dager etter at Norge ble okkupert av Tyskland 9.april 1940, sørget Norske myndigheter for at alle fyrlys langs hele norskekysten ble slukket. Etter at okkupasjonsmakten hadde tatt kontroll over landet, ble slukkingen opprettholdt, men fyrbetjeningen hadde å følge ordre om å tenne lys etter det tyske militærets kommando. Etter noen måneder bestemte okkupasjonsmakten at visse fyr kunne lyse permanent, og i hovedsak gjaldt det alle fyrstasjoner og lykter som ikke vendte ut mot havet.

Mange av fyrstasjonene, i alt 94 stykker, ble besatt under deler av eller hele krigen. Disse ble brukt som både utkikksposter, våpenlager og festninger. Ved evakueringen av Finnmark og tilbaketrekningen av de tyske troppene ble nesten all bygningsmasse og infrastruktur sprengt eller brent av okkupantene – også fyrstasjoner og lykter. Ved en rekke fyrstasjoner andre steder i landet, som tyskerne holdt beleiret, ble disse angrepet av allierte styrker – som regel med flybombing. I alt førte dette til en voldsom ødeleggelse av det fyrvesenet i Norge hadde bygget opp.

Store deler av den maritime infrastrukturen var ødelagt og nedslitt, særlig hardt hadde det gått ut over Finnmark. Ved freden i 1945 stod fyrvesenet overfor et enormt gjenreisningsarbeid. I Finnmark måtte tilnærmet alt bygges opp på nytt, og denne jobben ble prioritert først. Alle arbeidslag og fartøyer ble satt inn. I alt var drøyt 20 fartøy og mer enn 300 arbeidere involvert. Etter fem år var fyrbelysningen i Finnmark inntakt igjen, og i resten av landet pågikk reparasjonene etter krigen i ytterligere noen sesonger.

  <= Forrige side Neste side =>