Fortellinger om kyst-Norge er en hefteserie som publiseres frem mot grunnlovsjubileet i 2014.

Fiskebåt
Lofotfiske. Bildet er fra Hølle utenfor Svolvær og Kabelvåg ca. 1925. Foto: Ukjent. Museun Nord - Lofotmuseet.
Lofotfiske. Bildet er fra Hølle utenfor Svolvær og Kabelvåg ca. 1925. Foto: Ukjent. Museun Nord - Lofotmuseet.

Målet med Fortellinger om kyst-Norge er, gjennom utvalgte nasjonale rammefortellinger, å synliggjøre det kulturhistoriske bakteppet for nasjonsbyggingen. Sentrale temaer er fiskerier og havbruk, sjøfart, kystforvaltning og maritim infrastruktur, samt andre næringer i kystsonen. Prosjektet skal bidra til økt kunnskap, interesse og engasjement for kystens kulturhistorie og kulturminner.

Prosjektet er en del av felles handlingsplan for kystkultur initiert av Fiskeri- og kystdepartementet, Miljøverndepartementet og Kultur- og kirkedepartementet. Kystverket, Fiskeridirektoratet, Riksantikvaren og Kulturådet har overordnet gjennomføringsansvar. Det er etablert samarbeid med tre maritime museumsnettverk langs kysten: Nettverk for fiskerihistorie og kystkultur med Museum Vest som koordinator, Kystverkets Etatsmuseum, med Stiftelsen Lindesnes Fyrmuseum som koordinator, Nettverk for sjøfartsmuseene med Norsk Maritimt Museum som koordinator.

Heftene kan bestilles på:

E-post: fiskeri@museumvest.no

eller på tlf. 55 69 96 00/01
Frakt og omkostninger påløper forsendelsen.

Se også MuseumVests hjemmeside www.museumvest.no