Spesialisering og nasjonsbygging (1814-1905).

I historiens lys framstår perioden 1814 – 1905 i nasjonalromantikkens og nasjonsbyggingens tegn. Løsrivelsen fra Danmark i 1814 var et ledd i en politisk og kulturell kamp for å legitimere og gjenvinne Norges status som selvstendig nasjon. I dette perspektivet var det både viktig å utvikle politiske, administrative og vitenskaplige institusjoner, og ikke minst å utvikle den nasjonale infrastrukturen for å sikre en moderne og hensiktsmessig samferdsel og kommunikasjon.

I kyst og havlandet Norge betød dette at det var behov for en nasjonal innsats for å tilrettelegge sjøveien som landets hovedferdselsåre. Det ble nedsatt både havnekommisjoner og fyrkommisjoner for å kartlegge behov og utrede prioriterte tiltak.

  <= Forrige side Neste side =>