Fyrvesenet rasjonaliseres og moderniseres.

Slettringen fyr på Frøya i Sør-Trøndelag. Foto Arne-Terje Sæther.
Slettringen fyr på Frøya i Sør-Trøndelag. Foto Arne-Terje Sæther.
Loshelikopter. Foto: Kystverket.
Loshelikopter. Foto: Kystverket.

Etter at gjenreisningsarbeidene etter krigen var fullført, var fyrvesenet i Norge preget av trange budsjetter og rasjonalisering. Et av grepene som ble gjort for å møte utfordringene, var at om lag 20 bemannede fyrstasjoner ble nedlagt og erstattet med gassdrevne fyrlykter. Man sparte da utgifter i form av redusert fyrbemanning og en del tungt vedlikehold som drift av fyrstasjoner medførte.

Imidlertid økte antallet oppsynsmenn i bistilling, som ble brukt til vedlikehold av fyrlyktene. Ved noen fyrstasjoner var det etablert drift basert på elektrisk strøm allerede før krigen. Forholdene og teknologien la nå til rette for en nivåheving av fyrbelysningen, og på 50- og 60- tallet ble elektrifiseringsprosessen fullført ved alle de bemannede fyrstasjonene, som nå talte ca. 130 stykker. Dette ble gjort enten ved direkte tilkobling til det ordinære kraftnettet - der det var mulig, eller i form av dieselaggregater. Effekten av dette var vesentlig sterkere fyrbelysning, samt noe lettere hverdag for fyrbetjeningen. Mange steder ble også boligene rustet opp samtidig.

  <= Forrige side Neste side =>