Redningssaken: Statlig forpliktelse og frivillig engasjement

Østhassel Redningsstasjon på Lista. Foto: Fylkeskonservatoren i Vest-Agder. Se full billedtekst nedenfor.
Østhassel Redningsstasjon på Lista. Foto: Fylkeskonservatoren i Vest-Agder. Se full billedtekst nedenfor.

På midten av 1800-tallet omkom det mer enn 700 mennesker hvert år som følge av forslis og havari. Selv om både fyrvesenet og losene forsøkte å forebygge ulykker, var det ikke til å unngå at forlis og grunnstøtinger likevel hørte med til kystens hverdagsliv. Etter hvert som skipstrafikken økte utover 1800-tallet, økte også behovet for en ansvarlig instans som hadde til oppgave å trø støttende til når uhellet var ute. I 1852 sendte ”en Deel Skibsførere i Stavanger” en anmodning til Marinedepartementet om at staten måtte etablere en ordning med hjelpetiltak og redningsutstyr langs de mest utsatte kyststrekningene.

Konkret ble det foreslått å etablere redningsstasjoner etter utenlandsk mønster, utstyrt med redningsbåter og rakettapparater som kunne skyte ut bergeliner til skip som hadde strandet eller forlist. Departementet tok forslaget om å utplassere depoter med redningsutstyr på de mest åpne og ubeskyttede havstrekningene på alvor og i 1857 ble Statens Redningsvesen opprettet som en egen avdeling under fyrdirektøren. I første omgang ble det etablert fire redningsstasjoner på Jæren og en på Lista.

Senere kom fem til, men bare innenfor de samme kystområdene. Bortsett fra Lista og Jæren var det ikke til å komme fra at mesteparten av norskekysten var uegnet for denne type redningstjeneste som forutsatte en åpen og oversiktlig kystlinje. Og selv om det også ble utplassert redningsutstyr på enkelte fyrstasjoner og kravene til redningsutstyr om bord i fartøyene ble skjerpet, var det fortsatt mange som mente at sjøsikkerheten ikke var godt nok ivaretatt.

Flere års folkelig og politisk engasjement for redningssaken endte med at det ble stiftet et ”Norsk Selskab til Skibbrudnes Redning” i 1891.

Billedtekst: Østhassel Redningsstasjon på Lista ble opprettet av staten i 1892 og overtatt av Redningsselskapet i 1933. Etter at driften ble lagt ned i 1972, ble hele stasjonen med båter og utstyr bevart som en del av Lista Museum. Foto: Fylkeskonservatoren i Vest-Agder.

  <= Forrige side Neste side =>