Et lite land, langt mot nord.

Foto: Arne-Terje Sæther
Foto: Arne-Terje Sæther

Norge er et lite land, men en stor kystnasjon. Med en samlet kystlinje på hele 83.281 kilometer er den Europas lengste, og lenger enn 2 ganger jordens omkrets ved Ekvator. Topografien er variert, med fjorder som skjærer langt inn i landet og en ytre kyst som varierer mellom værharde, åpne strekninger og mer beskyttede farvann av øyer, holmer og skjærgård.

Både topografien og klimaet gjør at det er de kystnære områdene som er mest egnet for bosetting, og utnyttelsen av havets ressurser og bruken av sjøen som transportåre har vært en forutsetning for utvikling av økonomi og samfunnsliv. Derfor er det riktig å si at sjøveien alltid har vært, og fortsatt er, hovedveien, både gjennom geografien og historien. Det er derfor heller ingen tilfeldighet at landet faktisk har fått navn etter denne kystleia: Norvegr – Norwegen – Norway – ”veien mot nord”.

Det å tilrettelegge og sikre seilasen langs Norges lange og værharde kyster, med trygge havner og ulike former for navigasjonshjelpemidler, har vært en viktig samfunnsoppgave og en vesentlig forutsetning for utviklingen av kommunikasjon, samferdsel, handel og kultur helt fra rikssamlingens spede begynnelse og fram til etableringen av Norge som selvstendig nasjon og moderne velferdsstat.

Helt fram til jernbaneutbyggingen så smått kom i gang på midten av 1800-tallet, og automobilens oppfinnelse tvang fram en utbygging av veinettet, så var skipet og sjøveien den eneste rasjonelle muligheten for å frakte noe stort og tungt over større strekninger. Det eneste alternativet var oksekjerra. Norges første jernbane, mellom Oslo og Eidsvold, ble åpnet i 1854. Bergensbanen ble åpnet i 1909 og Sørlandsbanen (Oslo-Stavanger) ble innviet i 1944. Forbindelsen mellom Trondheim og Bodø ble først fullført i 1962.

I dag foregår en stor del av person- og godstrafikken med bil, tog og fly, men fortsatt er det slik at 50% av innenlands godstransport skjer med båt. 75% av alle importerte varer til landet kommer sjøveien, og 95% av Norges eksport fraktes ut på kjøl. I tillegg spiller fergeforbindelser og annen båttransport en viktig rolle i samferdselen og passasjertrafikken mange steder i landet.

Dagens sjøfarende har hjelpemidler som man bare for få år siden ikke engang kunne drømme om. Navigasjonssatelittene som går i bane rundt jordkloden sender signaler som kontinuerlig gir deg en nøyaktig posisjon i farvannet, og med digitale sjøkart kan du ”se” ditt eget, og andre skips bevegelser i leia. I tillegg har de fleste tilgang til radarbilder, ekkolodd, ordinære sjøkart, lyssignaler fra fyr og lykter, og dagmerker for å hindre ulykker. Men kombinasjonen av naturkrefter, menneskelige faktorer og teknologisvikt gjør at ulykker fortsatt skjer. Dessverre. Men ...  <= Forrige side Neste side =>