Sjømerker.

Hellesundsvardene omtales av P.C. Friis på 1500-tallet. De to opprinnelige steinvardene ble fjernet av tyskerne under 2. Verdenskrig, men nye betongvarder ble reist etter krigen. Vardene pryder kommunevåpenet i Søgne. Foto: Gunnar Eikli
Hellesundsvardene omtales av P.C. Friis på 1500-tallet. De to opprinnelige steinvardene ble fjernet av tyskerne under 2. Verdenskrig, men nye betongvarder ble reist etter krigen. Vardene pryder kommunevåpenet i Søgne. Foto: Gunnar Eikli

Parallelt med Statens initiativ til å utbedre fortøyningsforholdene på 16- og 1700-tallet, ble det også etablert et begrenset antall sjømerker. I en forordning av 1687 ble det krevd ”at Bønderne som boe langs Bergens Leed at sætte Stager paa blinde Skjær som udi Farvandet for deres Gaarders Grunder kan ligge”. Spor etter denne forordningen fantes helt opp til 1880-årene. Det berettes om at det flere steder i Bergensleden var vanlig at bøndene kom roende ut for å kreve ”brød for stangen” når de så skip passere i leia.

Vi vet også at det på denne tida både ble bygget varder og at markante fjell og skjær ble kalket hvite for å sikre farleder. tillegg til staten og private grunneiere, tok også losene mange steder initiativ både til etablering av fortøyningsringer og sjømerker for å lette sin egen arbeidssituasjon, noe som også kom sjøtrafikken i sin helhet til gode.

  <= Forrige side Neste side =>