Den tradisjonelle linjefarten på vei ut

Stykkgodsskipet MS Hørda losser her franske biler på gamlemåten i amerikansk havn i 1956. Foto av August Faye i Bergens Sjøfartsmuseum.
Stykkgodsskipet MS Hørda losser her franske biler på gamlemåten i amerikansk havn i 1956. Foto av August Faye i Bergens Sjøfartsmuseum.

Etter den nye storhetstiden i 1950- og 1960-årene gikk det dårligere for norsk linjefart også. Internasjonal skipsfart ble sterkt påvirket av FNs organisasjon for handel og utvikling, UNCTAD, som anbefalte at 80 prosent av skipsfraktene skulle reserveres for importeller eksportlandet selv. De som var mest ivrige på å gjennomføre kvotesystemet, var land som var viktige for norsk linjefart, som stater i Afrika og Sør-Amerika. For norske linjerederier hadde dette noe av samme virkning som de engelske navigasjonsaktene hadde på hollandsk skipsfart på Norge fra midten av 1600-tallet. I tillegg kom viktige omlegginger i laste- og transportsystemene, Én etter en ble de norske linjene nedlagt eller innlemmet i internasjonale poolordninger. Av de store norske rederiene er det bare Wilh. Wilhelmsen som fortsatt driver selvstendig linjefart i tradisjonell forstand.

Også de ”korte” linjene over Nordsjøen, som var utgangspunktet for norsk linjefart, er i de senere år enten nedlagt, som Fred. Olsens linjer i 1998, eller solgt ut av landet, som godsselskapet Lys-Line, som gikk til DFDS i 2005. Tilbake i norsk eie er kun bilfergetrafikken til Color Line (Oslo-Kiel og Larvik/Kristiansand-Hirtshals) og Fjord Line (Bergen-Stavanger-Hirtshals), supplert med DFDS (Oslo-København) og svenske Stena Line (Oslo-Fredrikshavn). Passasjerer er fortsatt en viktig del av disse linjenes inntekstgrunnlag, ved siden av vogntog og personbiler. Slik kan man si at sirkelen er sluttet til den første norske utenlandslinjen med hjuldampskipet Prinds Carl fra 1827.

Billedtekst: Stykkgodsskipet MS Hørda ble spesialbygd ved Akers mek. Verksted i Oslo for bergensrederen J. Ludvig Mowinckels Cosmopolitan Line som gikk mellom østkysten av Nord-Amerika og Europa. Skipet losser her franske biler på ”gamlemåten” i amerikansk havn i 1956. Foto av August Faye i Bergens Sjøfartsmuseum.


<= Forrige side Neste side =>