Den vanskelige overgangen fra seil til damp

Hjuldamperen Prinds Oscar ble bygd i Sverige i 1827 for Interessentskabet Oscar i Bergen. Skipet er her malt i Kristiansand i 1828. Foto: Fylkeskonservatoren i Vest-Agder (se utfyllende tekst nedenfor).
Hjuldamperen Prinds Oscar ble bygd i Sverige i 1827 for Interessentskabet Oscar i Bergen. Skipet er her malt i Kristiansand i 1828. Foto: Fylkeskonservatoren i Vest-Agder (se utfyllende tekst nedenfor).

1800-tallet var ikke bare en periode med stor vekst i skipsfartsvolumet, men også en tid med store tekniske nyvinninger. Allerede i begynnelsen av århundret gjorde dampmaskinen sitt inntog, en teknologisk forbedring som langsomt forandret skipsfartens karakter fullstendig. De første norske dampskipene kom i fart mot slutten av 1820-årene for å bedre post- og passasjertransporten langs kysten. Staten begynte rutefart på Sør- og Østlandet i 1826 med Constitutionen og Prinds Carl. Året etter ble D/S Oscar levert til et interessentskap i Bergen som det første dampskip i Norge bygd for privat regning.

Maskindrevne fartøyer var i stor grad uavhengige av vindforholdene. Dette gjorde det mulig å holde faste rutetider. I løpet av et par tiår ble det etablert et rutenett for damptrafikk langs hele norskekysten, i stor grad med statlige subsidier. Den kostbare dampteknologien kunne foreløpig ikke konkurrere med seil i frakt av uemballerte varer, såkalt bulklast. Så lenge slik last kunne fraktes billigere i seilskip, fortsatte norske redere å anskaffe seiltonnasje, dels bygd i Norge, men i stort omfang innkjøpt brukt fra land som var tidligere ute med moderniseringen av handelsflåtene sine.

I Norge var interessen den første tiden moderat for de fraktene som primært sysselsatte dampskip, nemlig passasjer- og linjefart. Slik redervirksomheten var finansiert og organisert her til land på denne tiden, var det kanskje en fordel at norske redere ikke var de første til å kaste seg over frakter med ny og mer kapitalkrevende teknologi og større økonomisk risiko.

Billedtekst: Hjuldamperen Prinds Oscar ble bygd i Sverige i 1827 for Interessentskabet Oscar i Bergen. Skipet er her malt i Kristiansand i 1828 av Meindert Arians Appel (1771-1830). ”Prospect af Christiansands Østreside og Dampskibet Oscar”. Tilhører Vest-Agder-museet Kristiansands samlinger. Levert gjennom fylkeskonservatoren i Vest-Agder (foto).

<= Forrige side Neste side =>