Norsk skipsfart i ly av navigasjonsaktene 1651-1850

Den nederlandske dominansen i skipsfarten på Norge ble delvis brutt av de engelske navigasjonsaktene av 1651. Heretter skulle varer til det engelske markedet og de engelske koloniene gå med skip derfra eller skip som hørte hjemme i de land varene kom fra. Hollenderne som hadde vært viktige aktører i den norske trelasteksporten til England, fikk dermed sitt virkeområde redusert. Det ga norske redere nye muligheter i transporten både av gamle eksportvarer som tørrfisk og trelast, og av nye varer fra norske bergverk, på 1700-tallet også fra klippfiskproduksjonen på Nordvestlandet.

<= Forrige side Neste side =>