Handelsflåten i krig

Helt opp mot vår egen tid har skipsfart vært en næring med stor økonomisk risiko, og sjøen en farefull arbeidsplass. I utenriks fart har ikke bare vind og vær truet skip og mannskap. Sjørøvere har vært et stort problem, i eldre tid også i våre farvann, i nyere tid mest i fjernere farvann.

Da norske skip på 1700-tallet begynte å seile på Middelhavet, risikerte de å bli kapret av skip fra de såkalte sjørøverstatene, og mannskapene å havne i slaveri i Nord-Afrika. I dag er pirater en særlig aktuell risiko i havområdene utenfor Somalia. Men krig har utgjort en enda større fare for norske sjøfolks liv og helse. Ikke minst under Napoleonskrigene var kaper- og orlogsskip en stadig trussel, og mange norske sjøfolk satt i ”prisonen” i England. Men langt verre var redernes tap og redslene sjøfolkene opplevde under de to verdenskrigene på 1900-tallet.

<= Forrige side Neste side =>