Norsk internasjonal skipsfart i oljealderen

Bilskip ved kai i Bremerhaven. Foto: Wolfhard Scheer for Höegh Autoliners.
Bilskip ved kai i Bremerhaven. Foto: Wolfhard Scheer for Höegh Autoliners.

Som en følge av problemene som norsk internasjonal skipsfart møtte tidlig på 1970-tallet, men også på grunn av nye tekniske muligheter og nye markeder, har norsk skipsfart endret seg radikalt gjennom de siste drøyt 30 årene. Kimen til mye av det nye lå imidlertid allerede i utviklingen i gullalderen i 1950- og 1960-årene.

Billedtekst: Ved siden av gasstankere er bilskip en spesialitet for rederiet Leif Höegh & Co. i Oslo. Her ser vi tre av rederiets skip, som representerer to generasjoner bilskip, ved kai i Bremerhaven: Höegh Traveller (nærmest, bygd i 1981), Höegh Berlin (mitd i bildet, bygd i 2005) og Höegh London (bakerst, bygd i 2008). I tillegg til biler er transport av anleggsmaskiner og annet rullende materiell viktig for bilskipsflåten. Foto: Wolfhard Scheer for Höegh Autoliners.

<= Forrige side Neste side =>