Sårbar kyst

Ojenæringen har vært en viktig kilde til norsk økonomisk vekst de siste tiårene, men har samtidig vært en utfordring for fiskeri og miljø. Rolf Groven, Olje og fisk, 1996.©Rolf Groven/BONO 2008.
Ojenæringen har vært en viktig kilde til norsk økonomisk vekst de siste tiårene, men har samtidig vært en utfordring for fiskeri og miljø. Rolf Groven, Olje og fisk, 1996.©Rolf Groven/BONO 2008.

Verden står i dag overfor svært alvorlige utfordringer knyttet til begrensede naturressurser, press på miljøet og klimaendringer. Dette er alle problemfelt som sterkt berører Norge som kystnasjon, og det ligger et tungt og viktig ansvar i å forvalte kystmiljøet og de enorme marine ressursene vi rår over på en slik måte at de også for kommende generasjoner blir en kilde til økonomisk velstand og fredfylt fritidsbruk. Vanskjøtting kan få omfattende konsekvenser, ikke bare i Norge men langt ut over landegrensene.

Billedtekst: Ojenæringen har vært en viktig kilde til norsk økonomisk vekst de siste tiårene, men har samtidig vært en utfordring for fiskeri og miljø. I maleriet Olje og fisk fremstilles oljenæringen også som en trussel mot den tradisjonelle kystkulturen. Rolf Groven, Olje og fisk, 1996.©Rolf Groven/BONO 2008.
 
<= Forrige side Neste side =>