Båt og fartøybygging

Ringnotsnurperen haler inn den enorme ringnota med kraftblokken. Fra 1960-årene ble de fleste fangstene av sild, makrell, lodde og kolmule tatt med slike høyeffektive havfiskebåter.  Foto: Norges Fiskerimuseum
Ringnotsnurperen haler inn den enorme ringnota med kraftblokken. Fra 1960-årene ble de fleste fangstene av sild, makrell, lodde og kolmule tatt med slike høyeffektive havfiskebåter. Foto: Norges Fiskerimuseum

I bygdelag med god tilgang på høvelig trevirke vokste det frem til dels store miljøer av spesialiserte båtbyggere. Kjente steder var Salten, Rana, Bindalen, Åfjorden, Bjørkedalen, Os/Strandebarm, Hardanger, Ryfylke, Lista, Søndeled, Hvaler med flere. Og da har vi ikke tatt med de utallige verversteder og byverft som leverte mange av de større seilskipene for utenriks fart i ekspansjonsårene etter 1850. Flere av disse miljøene fanget opp impulsene fra svenskeskøyter og importerte britiske seilkuttere (1865–90) og viste stor tilpasningsevne da motoriseringen fremtvang nye, større og mer robuste trebåttyper i de to tiårene etter 1905.

De to–tre hundre fiskedampskipene ble stort sett bygd ved byenes mekaniske verksteder. Men da særlig sildefiskerne la om til havfiskebåter av stål i 1960-årene, var det en rekke bygdebaserte trebåtbyggerier som utnyttet muligheten til omstilling, på en tid da byenes store stålskipsverft hadde hendene fulle med oppdrag for en handelsflåte i kraftig vekst. Under den internasjonale skipsfartskrisen 1975–87 ble de av byverftene nedlagt som ikke klarte omstillingen til rigger, plattformoverbygg og seksjoner. Mens fiskebåtverftene, særlig på Møre og i Hordaland, men også i byer og tettesteder fra Mandal til Harstad, fortsatte med å bygge stadig større fiskebåter, også for eksport, og ikke minst de etter hvert enda større offshorefartøyene. På begge disse feltene ble det utviklet internasjonal spisskompetanse, det samme gjaldt livbåter og hurtigbåter. Og landets største produsent av små plastbåter til fritidsbruk (Henrik J. Askviks Sønner AS/”Askeladden”) startet sitt virke med bygging av oselvere – nok et eksempel på lange linjer.
 
<= Forrige side Neste side =>