Innledning

Fram mot grunnlovsjubileet i 2014 vil det bli utarbeidet nasjonale rammefortellinger om utvalgte epoker og tema i kystens historie. Fortellingene lanseres under samletittelen Fortellinger om kyst-Norge. Siden oppstarten i 2009 har det blitt produsert ni hefter. Det første, Kyst- og havlandet Norge viser bredden i norsk kysthistorie, og finnes også i engelsk utgave. Siden har heftet Riksvei nr. 1 tatt for seg maritim infrastruktur, Ressursar til låns og Den norsk-arktiske torsken og verden har lagt vekt på sild og torsk sin betydning for norsk fiskeri- og kysthistorie. Videre formidler heftene Verdens Fraktemenn og Åkeren kan òg være blå sentrale sider ved norsk sjøfartshistorie og fremveksten av havbruksnæringen, to næringer som også i dag utgjør sentrale deler av det kystvendte næringslivet i Norge. Hval, veid, fangst og norske kyster, tar for seg den fascinerende og tankevekkende historien om hvalfangsten, mens De båtreisende, gir et sterkt innblikk i romanifolket som reiste og levde langs kysten. Med saltvann i årene, er en fortelling om sjøfolk og deres levevis som har vært formende for lokalsamfunnene de kom fra og formingen av nasjonen.

Det tiende heftet, Oljelandet og ny næring langs kysten, forteller om hvordan hele Norge har blitt påvirket av petroleumsnæringen etter 1965. Staten har helt siden starten spilt en aktiv rolle politisk og økonomisk. I forbindelse med leting, utbygging og drift av felter offshore har det i byene langs kysten blitt opprettet oljekontorer og forsyningsbaser, verksteds- og leverandørindustri som har bidratt til økonomisk vekst og full sysselsetting. Men oljeindustrien har også vært rammet av ulykker, og hva vil de miljømessige virkningene være på sikt?

Museum Vest har koordinert den tekniske produksjonen og kontakten mellom forfatter og redaksjonen. Medlemmer i redaksjonen har vært Pål Christensen fra Universitetet i Tromsø, Elisabeth S. Koren fra Norsk Maritimt Museum, Jo van der Eynden fra Etatsmuseet for Kystverket, Per G. Norseng fra Norsk Maritimt Museum og Bjørg Christophersen, Anders Haaland og Årstein Svihus fra Museum Vest. Direktoratene og nettverksmuseene håper at de nasjonale rammefortellingene vil være til glede, ettertanke og nytte for alle kystkulturinteresserte, og at de kan bidra til et historisk perspektiv på nåtidens og framtidens utfordringer. Direktoratene og museene tar gjerne imot spørsmål eller synspunkter på prosjektet. Les mer om Fortellinger om kyst-Norge på www.kyst-norge.no.

 

<= Forrige side Neste side =>