Medlemsmuseer i Nasjonalt museumsnettverk for sjøfart

Norsk Maritimt Museum (nav-museum for nettverket)
www.marmuseum.no
Stavanger Museum / Stavanger maritime museum
http://www.museumstavanger.no
Bergens Sjøfartsmuseum
www.bsj.uib.no
Grimstad bys museer
http://www.gbm.no/
Marinemuseet
http://forsvaretsmuseer.no/Marinemuseet
Vest-Agdermuseet
www.vestagdermuseet.no
Sandefjordmuseene
www.whalingmuseum.com
Telemark Museum
www.telemark.museum.no
Sverresborg Trøndelag Folkemuseum / Trondhjems Sjøfartsmuseum
www.sverresborg.no
Bredalsholmen dokk og fartøyvernsenter
www.bredalsholmen.no
Tromsø Museum
http://uit.no/tmu
Aust-Agder kulturhistorisk senter
www.aaks.no

 

<= Forrige side Neste side =>