Bakside

Med saltvann i årene gir et rikt inn blikk i sjøfolks fascinerende og utfordrende liv på det åpne hav, i fremmede havner og hjemme. Sjøfolk har vært en stor og viktig yrkesgruppe i Norge, og en forutsetning for vår rolle som en stor sjøfartsnasjon. De har gjennom landets historie hatt en utsatt og risikabel arbeidsplass, spesielt i krigstid, og har sjelden fått den æren de fortjener. Dette heftet risser opp historien til norske sjøfolk de siste tusen årene. Det forteller om en ung yrkesgruppe, hovedsakelig bestående av menn. Sjøfolk har hatt sin egen kultur, sett mer av verden enn nordmenn flest og har tatt med impulser hjem fra utlandet. Men først og fremst har de arbeidet. De har utført manuelt arbeid for å seile og navigere, vedlikeholde skipet og sørge for at last, skip og passasjerer kommer trygt fram. Ofte med risiko for eget liv og egen helse. Med saltvann i årene er det niende heftet i samarbeidsprosjektet Fortellinger om kyst-Norge. Formålet med denne hefteserien er å synliggjøre fram mot grunnlovjubileet i 2014 den betydningen sjøfart, fiskeri og kystkultur har hatt for bosetning og økonomisk, sosial og kulturell utvikling i Norge. Prosjektet skal bidra til økt kunnskap, interesse og engasjement for kulturhistorie og kulturminner knyttet til kysten. Prosjektet er en del av felles handlingsplan for kystkultur initiert av Fiskeri- og kystdepartementet, Miljøverndepartementet og Kulturdepartementet. Fiskeridirektoratet, Kystverket, Riksantikvaren og Kulturrådet har overordnet gjennomføringsansvar. De maritime nasjonale museumsnettverkene har tatt på seg det faglige og praktiske ansvaret for fortellingene: Nettverk for fiskeri og kystkultur med Museum Vest som koordinator, Kystverkmusea med Stiftelsen Lindesnes fyrmuseum som koordinator og Sjøfartsnettverket med Norsk Maritimt Museum som koordinator.

 

<= Forrige side Neste side =>