Føreord

Fram mot grunnlovsjubileet i 2014 vil det bli utarbeidet nasjonale rammefortellinger om utvalgte epoker og tema i kystens historie. Fortellingene lanseres under overskriften Fortellinger om kyst-Norge.

Siden oppstarten i 2009 har det blitt produsert åtte hefter. Det første heftet, Kyst- og havlandet Norge viser bredden i norsk kysthistorie, og finnes også i engelsk utgave. Siden har heftet Riksvei nr. 1 tatt for seg maritim infrastruktur, Ressursar til låns og Den norsk-arktiske torsken og verden har lagt vekt på sild og torsk sin betydning for norsk fiskeri- og kysthistorie. Videre formidler heftene Verdens Fraktemenn og Åkeren kan òg være blå sentrale sider ved norsk sjøfartshistorie og fremveksten av havbruksnæringen, to næringer som også i dag utgjør sentrale deler av det kystvendte næringslivet i Norge. Det syvende heftet i serien, Hval, veid, fangst og norske kyster, tar for seg den fascinerende og tankevekkende historien om hvalfangsten. Det åttende heftet, De båtreisende, vendte blikket mer mot kystfolk enn mot de ulike kystnæringene og gav et sterkt innblikk i romanifolket som reiste og levde langs kysten.

Dette niende heftet, Med saltvann i årene, setter også kystens folk i sentrum. Det er en fortelling om en yrkesgruppe og et levevis som har vært formende for lokalsamfunnene sjøfolkene kom fra og formingen av nasjonen. Sjøfolkenes tilværelse har vært preget av avstand fra hjem og hjemland, og har derfor ikke alltid vært synlige i det norske samfunnet. Vi håper dette heftet vil skape mer forståelse og kunnskap om sjøfolks liv og deres plass i vår historie.

Teksten er skrevet av Elisabeth S. Koren fra Norsk Maritimt Museum og Tore L. Nilsen fra Bergens Sjøfartsmuseum, som sammen også har stått for billedutvalget. Museum Vest har koordinert den tekniske produksjonen og kontakten mellom forfatter og redaksjonen. Medlemmer i redaksjonen har vært Pål Christensen fra Universitetet i Tromsø, Elisabeth S. Koren fra Norsk Maritimt Museum, Jo van der Eynden fra Etatsmuseet for Kystverket, Per G. Norseng fra Norsk Maritimt Museum og Bjørg Christophersen, Anders Haaland og Årstein Svihus fra Museum Vest.

Direktoratene og nettverksmuseene håper at de nasjonale rammefortellingene vil være til glede, ettertanke og nytte for alle kystkulturinteresserte, og at de kan bidra til et historisk perspektiv på nåtidens og framtidens utfordringer. Direktoratene og museene tar gjerne imot spørsmål eller synspunkter på prosjektet. Les mer om Fortellinger om kyst-Norge www.kyst-norge.no

Forside: Mannskapsbilde fra barken ”Saturnus”. Foto: Norsk Maritimt Museum (NMM)..

<= Forrige side Neste side =>