Med saltvann i årene

Katter og menn om bord på ”Storfond”. Foto: BSJ.
Katter og menn om bord på ”Storfond”. Foto: BSJ.

Hvordan har det vært å arbeide til sjøs? De som mønstret på for første gang i 1960 fikk følgende advarende ord fra Skibsfartens Arbeidsgiverforening:

Sjømannsyrket har alltid stått i et eventyrskjær for norske gutter. En sjømann må se og oppleve mye rart under fremmede himmelstrøk, det å være sjømann må være litt av en opplevelse… Slik er det mange som har tenkt. […] Vi får håpe du ikke blir skuffet i forventingene. […] Som andre yrker har det sine særskilte ulemper. Det å være borte fra hjemmet ofte lange tider av gangen er ikke alltid morsomt.

Lange fravær fra hjemmet er vel det som først og fremst har definert sjømannsyrket og sjøfolks liv, i hvert fall for sjøfolk i utenriksfart. Dette har også gjort yrket litt myteomspunnet og fremmed for mange – hovedvekten av sjøfolkene og skipene var langt borte.

De fleste nordmenn kjenner eller har noen i familien som har vært til sjøs, for kortere eller lengre tid, og i mange familier er tilknytningen til havet sterk og uttalt. Sjøfolkenes liv har funnet en plass i norsk kultur. Men for historikere ser det ut til at sjøfolk fortsatt befinner seg utenfor horisonten – de har i liten grad berørt temaet. Det savnes en sammenfattende historie om norske sjøfolk.

I dette heftet har vi gjort et forsøk på å gi en overordnet fortelling, fra vikingtid til i dag. Den bærer preg av hva som finnes av kunnskap. Forfatterne håper at denne kunnskapen kan utvides i årene som kommer. Norske museer og kultur- og historieforskere har en stor oppgave med å samle kunnskap og minner om sjøfolkenes liv. Vi håper at ny forskning om sjøfolk vil gi oss en dypere forståelse av livet på sjøen og sjøfolkenes stilling og bidrag til det norske samfunnet.

<= Forrige side Neste side =>