Litteratur

Arner, Oddvar. Sjømannslivet – yrke eller vandreår?, Tidsskrift for samfunnsforskning 1961.

Arnesen, Ellen. Sjø og mann – hand i hand. Hovedoppgave UiO. 2000.

Bugge, Alexander.Skibsfarten fra de ældste tider til omkring aar 1600, Bind 1 i Den norske sjøfarts historie fra de ældste tider til vore dage. 1923-1958.

Eriksen, Erling. Vår gamle sjøfartskultur. 1968.

Gjeruldsen, Ole Henrik, Defensjonsskipsordningen i Norge 1630-1704, Forsvarsmuseets småskrift, nr 28. 2002

Grieg, Nordahl. Skibet gaar videre. 1924.

Gøthesen, Gøthe. Under seil. 1982.

Gøthesen, Gøthe. Med is og plank i Nordsjøen. 1986.

Gøthesen, Gøthe. Sjømannsliv. 1990.

Halvorsen, Terje. Vi seiler for velstand og lykke, bind II av Norsk sjømannsforbunds historie. 2008.

Hansen, Arild Marøy. Levekår i orlogsflåten på begynnelsen av 1700-tallet. Eksempelet Fredericus Tertius (1672-1714),

Sjøfartshistorisk årbok 1999. 2000.

Helle, Knut. Gulatinget og Gulatingslova. 2001.

Herteig, Asbjørn. Kongers havn og handels sete. 1969.

Korbøl, Gerd. Gnista. Kvinne til sjøs 1959-1968. 2008.

Langås, Olav Harald. Sjømann. 2006.

Lorentzen, Bernt. Fra Olav Kyrres tid til året 1814, bind I av Bergen og sjøfarten. 1959.

Lønnå, Elisabeth. Sjøens kvinner. Ute og hjemme. 2010.

Nedkvitne, Arnved. Utenrikshandelen fra det vestafjelske Norge 1100-1600. 1983.

Nedkvitne, Arnved. Mens Bønderne seilte og Jægterne for. 1988.

Nilsen, T. L. og Atle Thowsen, Handelsflåten i krig 1939-1945. 1990.

Hjeltnes, Guri. Sjømann. Lang vakt, bind 3 av Handelsflåten i krig 1939-1945. 1995

Nordahl, Arthur W. En sjøens vagabond. 1958.

Olstad, Finn. Vår skjebne i vår hånd, bind II av Norsk sjømannsforbunds historie. 2007.

Pettersen, Lauritz. Fra kjøpmannsrederi til selvstendig næring, bind III av Bergen og sjøfarten. 1981.

Seltzer, Michael. Haven in a Heartless Sea: The Sailors’ Tavern in History and Anthropology, The Social History

of Alcohol and Drugs XIX, 2004.

Sogner, Sølvi. ”Og skuta lå i Amsterdam…”. 2012.

Thowsen, Atle. Gustav Hansen. Norsk biografisk leksikon, bind. 4, s.70. 2001.

Tønnesen, Johan Nicolay. Fra klipperen til motorskipet, bind II, 3dje del i Den norske sjøfarts historie fra de ældste tider til vore dage. 1923-1958.

 

<= Forrige side Neste side =>