Norsk misjon blant hjemløse

Barn utenfor Jacob Walnums barnehjem, Kopervik på Karmøy, 1922. Foto: Riksarkivet
Barn utenfor Jacob Walnums barnehjem, Kopervik på Karmøy, 1922. Foto: Riksarkivet
Barn fra Jacob Walnums barnehjem på utflukt til Åkrasanden,  på vestsiden av Karmøy, 1924. Foto: Riksarkivet
Barn fra Jacob Walnums barnehjem på utflukt til Åkrasanden, på vestsiden av Karmøy, 1924. Foto: Riksarkivet

Vergerådsloven, eller ”Lov om Behandling av Forsømte Barn”, kom i 1896 og ga det offentlige rett til å gripe inn og ta barna fra foreldrene. Løsgjengerloven, som kom i 1900 og trådte i kraft i 1907, rettet seg spesielt mot romanifolket. Loven skulle begrense omstreiferiet:

Allerede forlængst har det været erkjendt, at Omstreifervæsenet og navnlig da det saakaldte Fantefolks Omstreiferi ikke alene er en Plage for mange Landdistrikter, hvis spredte Befolkning ofte formelig tyranniseres af de regelmæssig i større Følge optrædende Omstreifere, men ogsaa i sig selv indebærer en Fare for Retssikkerheden i Samfundet..

Den praktiske gjennomføringen av den statlige politikken mot romanifolket ble lagt til en privat stiftelse, Foreningen til motarbeidelse av omstreifervesenet, som ble dannet i 1897, med presten Jacob Walnum i spissen. I 1922 ble den omdøpt til Den norske omstreifermisjon, og i 1935 til Norsk misjon blant hjemløse (Misjonen). Tiltak for å få gjort romanifolket bofaste og tiltak rettet mot barn av romanifolket var Misjonens viktigste satsingsområder.

Gjennom Misjonens arbeid ble romanifolket tvangsbosatt, tvangsflyttet, plassert på institusjoner, fratatt barna sine, sterilisert og lobotomert. De aller fleste familier ble berørt av et eller flere av disse tiltakene. I 1907 fikk Misjonen gjennom en resolusjon, gitt av regjeringen, i oppgave å utføre bosettingen av de reisende etter løsgjengerlovens paragraf 7 og 8.

Presten Jacob Walnum mente at for å «få bukt med omstreiferondet» skulle man ta barna fra foreldrene. Under mottoet «berger du barna, berger du slekten», og med vergerådsloven i hånd, arbeidet han målrettet for å få flest mulig barn vekk fra sine foreldre.

Organisasjonen åpnet det første barnehjemmet i 1900. Fram til 1929 startet den i alt seks barnehjem. Et av dem var Jacob Walnums barnehjem i Kopervik som åpnet i 1921. Norsk misjon blant hjemløse fjernet til sammen rundt 1500 barn fra foreldrene. Mellom en tredjedel og en fjerdedel av alle romanibarn født mellom 1900 og 1960, som Misjonen kjente til, ble satt bort.

<= Forrige side Neste side =>