Et folk på vandring

Taterfølge ved Natmandsbakken, Kristiansand. Foto: Vest-Agder fylkesmuseum
Taterfølge ved Natmandsbakken, Kristiansand. Foto: Vest-Agder fylkesmuseum

Denne fortellingen gir et lite, men sterkt innblikk i historien til romanifolket som reiste og levde langs kysten. Deres historie handler om en oppvekst blant fjorder og fjell, holmer og skjær. Det er historien om mennesker som bærer med seg fortellinger og erfaringer fra et liv i båt, om gode og mindre gode dager, om fisking og jakt på sjøfugl, om barnefødsler og giftermål, om lek og arbeid, om håndverk og handel, om familie og venner og andre hverdagslige sysler. Historien om de reisende er også en historie om forfølgelse og trakassering, oppvekst på barnehjem og opphold i Svanviken arbeidsleir.

Det er historien om et folk som har levd et helt liv som minoritet og det er en historie som hittil er lite dokumentert. Det er en av fortellingene om kyst-Norge. Norges langstrakte kystlinje, med dype fjorder, øyer og holmer har gitt gode muligheter for sjøtransport fra de første menneskene bosatte seg langs kysten.

Sjøveien har vært hovedtransportåren til langt ut på 1900-tallet. Naust og sjøhus som ligger på rekker langs kysten vitner om flere hundre års bruk av havets ressurser. Lenger inne ligger fjordene, med fosser, fjell og skoger, som har gitt vannkraft til industrien og tømmer til hus og skip. Livsgrunnlaget for folk flest besto av ulike former for kombinasjonsdrift og mangesysleri, med fiske, landbruk, skogsdrift, håndverk og andre smånæringer. Dette har vært en del av de reisende sitt rike.

Den spredte bosettingen gjorde at romanifolket kunne skape seg et levebrød med småhandel og varebytte på bygdene langs hele kysten. De har vært omreisende håndverkere, handelsfolk, sesongarbeidere, musikere og fortellere - en vandrende del av den norske befolkningen i mer enn 500 år.

<= Forrige side Neste side =>