Bakside

Fra havn til havn. I 2010 dro romanifolket og Haugalandmuseene på tokt til Ryfylke og Sunnhordland for å oppsøke gamle havner som var brukt av de båtreisende. Foto: Karmsund folkemuseum
Fra havn til havn. I 2010 dro romanifolket og Haugalandmuseene på tokt til Ryfylke og Sunnhordland for å oppsøke gamle havner som var brukt av de båtreisende. Foto: Karmsund folkemuseum

Denne fortellingen gir et kortfattet, men sterkt innblikk i historien til romanifolket som reiste og levde langs kysten. Deres historie handler om en oppvekst blant fjorder og fjell, holmer og skjær. Det er historien om mennesker som bærer med seg fortellinger og erfaringer fra et liv i båt, om gode og mindre gode dager, om fisking og jakt på sjøfugl, om barnefødsler og giftermål, om lek og arbeid, om håndverk og handel.

Historien om de reisende er også en historie om forfølgelse og trakassering, oppvekst på barnehjem og opphold i Svanviken arbeidsleir. Det er historien om et folk som har levd et helt liv som minoritet og det er en historie som hittil er lite dokumentert. Det er en av fortellingene om kyst-Norge.

De båtreisende er det åttende heftet i en serie med hefter om kystens kultur og historie fram mot grunnlovsjubileet i 2014. Serien inngår i samarbeidsprosjektet Fortellinger om kyst-Norge. Formålet er å synliggjøre det historiske bakteppet for utviklingen av Norge som selvstendig stat, og rette søkelyset mot betydningen sjøfart, fiskeri og kystkultur har hatt for bosetning og økonomisk, sosial og kulturell utvikling i Norge.

Prosjektet skal bidra til økt kunnskap, interesse og engasjement for kulturhistorie og kulturminner knyttet til kysten. Prosjektet er en del av felles handlingsplan for kystkultur initiert av Fiskeri- og kystdepartementet, Miljøverndepartementet og Kulturdepartementet. Fiskeridirektoratet, Kystverket, Riksantikvaren og Kulturrådet har overordnet gjennomføringsansvar.

De maritime nasjonale museumsnettverkene har tatt på seg det faglige og praktiske ansvaret for fortellingene: Nettverk for fiskeri og kystkultur med Museum Vest som koordinator, Kystverkmusea med Stiftelsen Lindesnes fyrmuseum som koordinator og Sjøfartsnettverket med Norsk Maritimt Museum som koordinator.

<= Forrige side Neste side =>