Livet til sjøs

Tre generasjoner båtreisende har ankret opp i Os i Hordaland på 1950-tallet. Foto: Karmsund folkemuseum
Tre generasjoner båtreisende har ankret opp i Os i Hordaland på 1950-tallet. Foto: Karmsund folkemuseum

På tross av Misjonens iherdige arbeid har de båtreisende gjennom hele 1900-tallet både levd og overlevd. I møter med de bofaste på sine reiser i et langstrakt kystland, ser vi at hverdagen har handlet om å sørge for husly, skaffe mat, få i stand en god handel og håpe på godt vær og god bør, slik at de kunne reise videre. Mange nøt stor respekt fra de fastboende, som dyktige håndverkere og mennesker som hadde viktige kunnskaper og praktiske ferdigheter. De reisende manøvrerte mellom myndighetens dominerende negative bilde av dem og den fastboende befolkningens anerkjennelse.

I deres egne fortellinger om livet de levde langs kysten ligger det vonde minner og dramatiske opplevelser. I fortellingene er det også en stolthet over hvem de er og hva de kunne, en evne til å aldri gi opp, mye humor og glede over et liv som reisende.

De båtreisende var først og fremst sjøfolk og handelsfolk som levde sitt liv på nomadisk vis langs kysten. De var Europas eneste minoritet som reiste og bodde i båt. Båten ga de reisende en frihet til å dra hvor de ville, når de ville og en mulighet for å handle med fastboende på den ytterste øy og i den dypeste fjord. Færinger, seksæringer, jakter, listerskøyter, makrellskøyter, hønerævskøyter, kuttere og små og store motorskøyter var noen av båttypene som var i bruk mellom 1850 og 1970.

Størrelsen kunne variere fra 20 til 50 fot, alt etter hvor stor familien var og hvilke båter som var å få tak i. Årer og seil var framkomstmiddelet for de fleste fram til 1945. Friske seilaser og lange roturer ble etter hvert erstattet av taktfast motordunk og diesellukt i lugaren. I 1950- og 60-årene var motorskøyter og små motorsnekker i flertall.

Overgangen fra seil til motor gjorde reisingen ble mer forutsigbar. Det ble mindre slit, og lengre strekninger ble tilbakelagt på kortere tid. Men den største endringen etter 1850 var overgangen fra åpne til dekksbygde båter. Denne endringen skjedde gradvis og over et langt tidsrom.

<= Forrige side Neste side =>