Litteraturliste

Litteratur:
Bastrup, Olav Rune Eikeland og Aage Georg Sivertsen: En landevei mot undergangen.
Utryddelse av taterkulturen i Norge. Oslo 1996.
Gotaas, Thor. Taterne. Livskampen og eventyret. Oslo 2000.
Holmesland, Hilde. 2006. ABM-skrift nr. 25: De nasjonale minoritetene. Oslo 2006.
Hvinden, Bjørn (red.): Romanifolket og det norske samfunnet. 2000.
Kjelstadli, Knut (red.), Einar Niemi og Jan Eivind Myhre: Norsk innvandringshistorie. Bind 2.
I nasjonalstatens tid 1814-1940. Oslo 2003.
Lillehammer, Arnvid: Møtet mellom reisande og fastbuande mellom 1700 og 1850. I Kulturmøter.
Red.: Ola Alsvik. Norsk lokalhistorisk institutt. Oslo 2004.
Moe, Tore Lande. Omstreifande grupper i Noreg. Deira familiestruktur, handverk, handel og tenester;
især i det 19-ande og 20-ande århundret. Magistergradsavhandling i etnologi. Institutt for etnologi.
Universitetet i Oslo 1975.
Niemi, Einar. Kvenene – innvandring og kulturmøte. I: Kulturmøter. Red.: Ola Alsvik.
Norsk lokalhistorisk institutt. Oslo 2004.
Opstad, Gunvald.. Utav reisendes folk. Oslo 1986.
Schlûter, Ragnhild. 1993. De reisende. En norsk minoritets historie og kultur. Levanger 1993.
Schou, Martin Johan. Martin Johan Mathiassen Skou, Paa Fantestien: Oplevelser og Erindringer fra
Omstreiferlivet tilligemed Skildringer af Taterfolkets Religion, Liv, Sæder og Skikke, 1917.
Sundt, Eilert. Beretning om Fante- eller Landstrygerfolket i Norge. Bidrag til Kunnskap om de laveste
Samfundsforholde. 1974.

Kilder:
Dag og Tid 09.05.1996. Den endelege løysinga. Av Bernt Eide.
Haugesunds Avis 26.02.1972. En tater ser tilbake. Skrevet av Svein.
Romaniposten 03/2005. Et lite tilbakeblikk...
Grannar 29/12-2005. Frå Holland til Haraldseidet.

Muntlige kilder:
Intervjuer av reisende i perioden 2005-2011. Arkivert i Karmsund folkemuseum

<= Forrige side Neste side =>