Verdens fraktemenn

De foregående heftene i serien Fortellinger om kyst-Norge har tatt for seg fiske og sjøveis ferdsel i kystnære områder. Dette heftet handler om norsk sjøfart til fremmede land fra vikingtiden til våre dagers internasjonale skipsfart. Framfor alt skal det vise hvordan et fattig og tynt befolket land som Norge fra midten av 1700-tallet gradvis kunne bli en av verdens aller største sjøfartsnasjoner.

Norske skip har de siste 300 årene seilt på alle verdenshav, ikke bare til og fra Norge, men mellom fremmede land og verdensdeler. I store deler av tiden etter 1875 har den norske handelsflåten vært blant de tre-fire største i verden. På det meste har Norge hatt rundt ti prosent av verdens samlede skipstonnasje. Det er lett å tenke seg at det går en rett linje fra vikingtidens farmenn til det moderne norske skipsfartseventyret, der norske redere har slått seg opp i en mer og mer kapitalkrevende skipsfartsnæring, og norske sjøfolk har vært ”verdens fraktemenn”. Så enkelt er det likevel ikke.

<= Forrige side Neste side =>