Forord

Fram mot grunnlovsjubileet i 2014 vil det bli utarbeidet nasjonale rammefortellinger om utvalgte epoker og tema i kystens historie. Fortellingene lanseres under overskriften Fortellinger om kyst-Norge. Siden oppstarten i 2009 har det pr. 1. juni 2012 blitt produsert åtte hefter.

Det første heftet, Kyst- og havlandet viser bredden i norsk kysthistorie, og finnes også i engelsk utgave. Siden har heftet Riksvei nr. 1 tatt for seg maritim infrastruktur, Ressursar til låns og Den norsk arktiske torsken og verden har lagt vekt på sild og torsk sin betydning for norsk fiskeri- og kysthistorie. Videre formidler heftene Verdens Fraktemenn og Åkeren kan òg være blå sentrale sider ved norsk sjøfartshistorie og fremveksten av havbruksnæringen, to næringer som også i dag utgjør sentrale deler av det kystvendte næringslivet i Norge. Det syvende heftet i serien, Hval, veid, fangst og norske kyster, tar for seg den fascinerende og tankevekkende historien om hvalfangst.

Med det åttende heftet De båtreisende, vender vi blikket mer mot kystfolk enn mot de ulike kystnæringene. De båtreisende er en fortelling som gir et sterkt innblikk i romanifolket som reiste og levde langs kysten. Historien om de reisende er en fortelling om et annerledes liv langs kysten, og handler om hverdag, det sosiale livet, samt om storsamfunnets og andres nedvurdering av deres kystkultur.

Teksten er Grethe Paulsen Vie fra Haugalandsmuseene sitt verk, mens Sølvi Vik fra Museum Vest har vært billedredaktør. Museum Vest har koordinert den tekniske produksjonen og kontakten mellom forfatter og Redaksjonsrådet. Medlemmer i redaksjonsrådet har vært Pål Christensen fra Universitetet i Tromsø, Elisabeth Koren fra Norsk Maritimt Museum, Jo van der Eynden fra Etatsmuseet for Kystverket, Per G. Norseng fra Høgskolen i Bø og Bjørg Christophersen, Anders Haaland og Årstein Svihus fra Museum Vest.

Direktoratene og nettverksmuseene håper at de nasjonale rammefortellingene vil være til glede, ettertanke og nytte for alle kystkulturinteresserte, og at de kan bidra til et historisk perspektiv på nåtidens og framtidens utfordringer. Direktoratene og museene tar gjerne imot spørsmål eller synspunkter på prosjektet.

<= Forrige side Neste side =>