Tilbake til norskekysten

Fra hvalstasjonen i Blomvågen. Foto: Norges Fiskerimuseum/MuseumVest
Fra hvalstasjonen i Blomvågen. Foto: Norges Fiskerimuseum/MuseumVest
Fra hvalstasjonen i Blomvågen. Foto: Norges Fiskerimuseum/MuseumVest
Fra hvalstasjonen i Blomvågen. Foto: Norges Fiskerimuseum/MuseumVest

På en hvalfangstkonferanse i London 1944 foreslo Norge å opprette en totalkvote for fangsten i Antarktis. På temmelig løst grunnlag ble den satt til 16 000 BWU. Den 2. desember 1946 ble the International Convention for the Regulation of Whaling undertegnet. Den opprettet hvalfangstkommisjonen (IWC) som siden 1949 har hatt årlige møter med fullmakt til å fastsette kvoter, minstemål, fangstfelt, fredninger osv. Beslutningene gjaldt imidlertid kun medlemsstatene, og da disse kunne reservere seg mot vedtak, eventuelt omgå dem ved å tre ut av kommisjonen, maktet IWC aldri å beskytte hvalene i Antarktis. Enkelte sesonger ble det ikke fastsatt kvote i det hele tatt, og flere bestander ble katastrofalt desimert.

Da Kosmos IV ankom Sandefjord i mai 1968, var den norske storhvalfangsten i Antarktis over. Et siste forsøk i syd ble gjort på fangst av vågehval i begynnelsen av 1970-årene med kombinasjonsfartøyet Peder Huse tilhørende Torodd Huse & Co, Steinshamn. Og med dette selskapet vender vi tilbake til norskekysten. Her hadde storhvalfangsten fortsatt enkelte steder etter hvalfredningen i de tre nordligste fylkene, bl.a. i Skagerrak og ytre Kristianiafjord. Under første verdenskrig gjorde imidlertid Storbritannia krav på all hvalolje produsert på britisk territorium. Dermed sto den norske fettherdingsindustrien uten råstoff, og staten måtte i 1917-20 åpne for hvalfangst også i nord.

I fortsettelsen ble fangst avhengig av konsesjon, noe fire anlegg fikk; Vingvågen som flyttet til Hestnes på Hitra, Blomvåg, Aukra Hval A/S og Brødrene Sæbjørnsen i Steinshamn utenfor Molde. Feltet tålte imidlertid ikke fangst til fire stasjoner og Blomvåg innstilte fangsten i 1930. Året etter skjøt de øvrige tre kun 128 hval.

<= Forrige side Neste side =>