Litteraturliste

Fossen, Anders Bjarne: Bergen bys historie 2: Borgerskapets by 1536-1800. Bergen 1979

Fure, Odd-Bjørn: Norsk utenrikspolitikks historie 3, Mellomkrigstid 1920-1940. Oslo 1996

Hvalfangerforeningen (utg): Norsk hvalfangsttidende. Sandefjord 1912-68

Johnsen, Arne Odd og Johan N. Tønnessen: Den moderne hvalfangsts historie 1-4. Oslo/Sandefjord 1959-70

Sivertsen, Jørgen: Hammerfest 1789-1914. Hammerfest 1973

Olstad, Finn: Sandefjords historie 1-2, Sandefjord 1995-97

Risting, Sigurd: Av hvalfangstens historie. Kristiania 1922

Sandefjordmuseene (ed.): Whaling & History I-III. Artikkelsamlinger. Sandefjord 1993, 2006 og 2010

Stenseth, Nils Chr., Alf Håkon Hoel og Ingunn B. Lid: Vågehvalen – valgets kval. Oslo 1993

Sørensen, G. (red.): Hvalfangsten. Dens historie og mænd. Kristiania 1912


<= Forrige side Neste side =>