Klippfiskhegemoniet skifter

Dampskip fra Syd-Amerika Linjen og Spanskelinien var faste innslag på havna i Kristiansund gjennom hele første halvdel av 1900-tallet. Foto: Georg Sverdrup. Nordmøre museums fotosamling.
Dampskip fra Syd-Amerika Linjen og Spanskelinien var faste innslag på havna i Kristiansund gjennom hele første halvdel av 1900-tallet. Foto: Georg Sverdrup. Nordmøre museums fotosamling.

Kristiansund sto sentralt i klippfisknæringen i Norge, men byen mistet sitt hegemoni til Ålesund og Sunnmøre i etterkrigstida. I denne perioden ble næringen industrialisert gjennom overgang til kunstig tørking av fisken, og det kan se ut til at sunnmøringene greide denne transformasjonen bedre enn de gjorde på Nordmøre. Bransjen i Ålesund og distriktet rundt var trolig også generelt mer endringsorientert og åpen for nyvinninger, mens den tradisjonelle måten å drive på ble holdt mer i hevd i Kristiansund. Bildet viser lasting av fisk på havna i Kristiansund på 1930-tallet. Etter hvert som skipene ble større, kunne de ikke lenger legge til bryggene for å laste klippfisk. En omstendelig prosess måtte til, der lektere ble fylt med kasser/baller/dunker eller sågar fisk i løs vekt. Så fulgte sleping bort til de store dampskipene og heising om bord og ned i lasterommet. De karakteriske slepebåtene kunne også ha lasterom, men var som oftest innredet med passasjerrom foran og brukt til å frakte arbeidsfolk til og fra fiskebergene som lå utenfor bykjernen. Etter hvert som produksjonen økte, tok man i bruk områder som lå lenger og lenger vekk fra bebyggelsen.

<= Forrige side Neste side =>