Et land langt mot nord

Norge er et mellomstort, langstrakt land. Det strekker seg fra grovt 58 til 71 grader nordlig bredde. Ved første øyekast på kartet skulle en kanskje tro at de nordlige områdene ikke var særlig egnet for menneskelig bosetting i det hele tatt. Likevel er det slik at det nordlige Norge sammenlignet med andre landområder på samme breddegrad, har et langt mildere og mer gjestmildt klima å by på. Hovedårsaken til dette er Golfstrømmen som frakter store mengder varmt sjøvann oppover langs hele den lange vest- og nordkysten.

<= Forrige side Neste side =>