”Vi vendte oss til kvinnene”

Foto: Ingvar Johnsen, Redningsselskapet
Foto: Ingvar Johnsen, Redningsselskapet

Marinelegen Oscar Tybring (1847- 95) blir regnet som Redningsselskapets far. Som folkeopplyser, lobbyist og organisator arbeidet han utrettelig i en årrekke for å få oppmerksomhet omkring redningssaken. Etter stiftelsen utviklet Redningsselskapet seg raskt, både som profesjonell redningstjeneste og som idealistisk folkebevegelse i form av pengeinnsamling og opplysningsarbeid. Og allerede fra starten spilte kystkvinnene en avgjørende rolle i organisasjonsbyggingen.

For som Oscar Tybring uttrykte det: ”Hvem ligger vel denne sak nærmere på hjertet? Spør hundrevis av enker som sitter langs kysten, der havet har slukt forsørgerne. Spør hustruene og de forlovede som sitter omkring i hus og hytte og hører stormen tute, i angst og beven fordi har sine kjære på havet. Denne sak må jo framfor alt være kvinnenes. Og visst er det at vi ikke kom forgjeves til dem… Ja, ære være kvinnene”

Det moderne redningsselskapet.
I dag driver Redningsselskapet virksomhet på 56 stasjoner, spredd over hele landet. 42 redningsskøyter er klare til innsats døgnet rundt, året rundt, kysten rundt. Årlig utføres mer enn 6.000 oppdrag. I perioden 1891 – 2001 er 6010 mennesker reddet fra den visse død. 2.528 fartøy er berget fra totalhavari og 115.366 fartøy har fått assistanse. 424.000 mennesker har mottatt hjelp. Redningstjenesten finansieres i dag delvis over Kystverkets budsjett, men fortsatt er en stor del av virksomheten basert på frivillig innsats.

  <= Forrige side Neste side =>