Bakside

Smolt: I sin sølvblanke drakt er smolten klar for et liv i saltvann.  Foto: Skretting Photobank
Smolt: I sin sølvblanke drakt er smolten klar for et liv i saltvann. Foto: Skretting Photobank

Åkeren kan òg være blå gir et riss av havbruksnæringens eksepsjonelt raske utvikling fra det hjemmesnekrede amatørmessige til en sofistikert kunnskapsbasert og teknologisk raffinert virksomhet – alt i løpet bare fire tiår. Havbruksnæringens produkter har i dag større førstehånds- og eksportverdi enn fangst og tilvirkning av vill fisk. Norge er i like høy grad en havbruks- som fiskerinasjon.

Åkeren kan òg være blå er det sjette i en serie med hefter om kystens kultur og historie fram mot grunnlovsjubileet i 2014. Serien inngår i samarbeidsprosjektet Fortellinger om kyst-Norge. Formålet er å synliggjøre det historiske bakteppet for utviklingen av Norge som selvstendig stat, og rette søkelyset mot betydningen sjøfart, fiskeri og kystkultur har hatt for bosetning og økonomisk, sosial og kulturell utvikling i Norge. Prosjektet skal bidra til økt kunnskap, interesse og engasjement for kulturhistorie og kulturminner knyttet til kysten.

Prosjektet er en del av felles handlingsplan for kystkultur initiert av Fiskeri- og kystdepartementet, Miljøverndepartementet og Kultur- og kirkedepartementet. Fiskeridirektoratet, Kystverket, Riksantikvaren og ABM-utvikling har overordnet gjennomføringsansvar. De maritime nasjonale museumsnettverkene har tatt på seg det faglige og praktiske ansvaret for fortellingene: Nettverk for fiskeri og kystkultur med Museum Vest som koordinator, Kystverkmusea med Stiftelsen Lindesnes fyrmuseum som koordinator og Sjøfartsnettverket med Norsk Maritimt Museum som koordinator.

    <= Forrige side Neste side =>