Gjenoppbygging, ekspansjon og krise

Liberty skipet Bowplate i fart for IFC-Lines. Foto i Bergens Sjøfartsmuseum.
Liberty skipet Bowplate i fart for IFC-Lines. Foto i Bergens Sjøfartsmuseum.
En ung sjømann om bord i fruktfrakteskipet DS Crawford Ellis. Foto fra Hans S.E. Hansens fotosamling i Norsk Maritimt Museums arkiv.
En ung sjømann om bord i fruktfrakteskipet DS Crawford Ellis. Foto fra Hans S.E. Hansens fotosamling i Norsk Maritimt Museums arkiv.

Etter krigen ble Nortraship oppløst og rederne fikk tilbake sine skip i den grad disse fortsatt var flytende. Men tapene var store. På samme måte som 1. verdenskrig hadde gitt landets seilskipsflåte et nådestøt, førte 2. verdenskrig til en sanering av den store flåten av eldre dampskip. Mer alvorlig for landets skipsfart var det likevel at også et stort antall moderne motordrevne tank- og linjeskip gikk tapt. Oslo led de aller største tapene her. Men også Bergen mistet mange av sine motorskip. Det gjaldt spesielt Westfal-Larsen & Co. som før krigen hadde vært Norges største tankrederi.

Billedtekst 1: Masseproduksjonen i USA av såkalte Liberty-skip under 2. verdenskrig var så effektiv at det oppsto et overskudd på tonnasje etter krigen. Det ble solgt til redere i allierte land som erstatning for skip disse hadde mistet. Fr. Odfjells rederi i Bergen kjøpte to slike standardskip som ble befraktet av amerikanske International Freighting Corporation for linjefart mellom USA og Sør-Amerika. Bildet viser Liberty-skipet Bowplate i fart for IFC-Lines. Foto i Bergens Sjøfartsmuseum.

2: Eventyrlyst var en av mange grunner til at så mange unggutter gikk til sjøs. Bildet viser en ung sjømann om bord i fruktfrakteskipet DS Crawford Ellis. Det er tatt en gang mellom byggeåret 1930 og 1946, da rederiet A/S Hav(Helmer Staubo & Co.) i Oslo solgte dette dampskipet på 2161 brutto registertonn (2209 tonn dødvekt) ut av landet. Foto fra Hans S.E. Hansens fotosamling i Norsk Sjøfartsmuseums arkiv.


<= Forrige side Neste side =>