Opprinnelse

Petter og Tina Strømsing, Bildet er tatt på Engesland i Aust-Agder omkring 1930. Petter stammet fra den kjente reisende Petter Strømsing, som ble født i Skjoldastraumen i Rogaland i 1749. Foto: Vest-Agder fylkesmuseum.
Petter og Tina Strømsing, Bildet er tatt på Engesland i Aust-Agder omkring 1930. Petter stammet fra den kjente reisende Petter Strømsing, som ble født i Skjoldastraumen i Rogaland i 1749. Foto: Vest-Agder fylkesmuseum.

To teorier har preget debatten om romanifolkets opprinnelse. Noen hevder at romfolket, som sigøynerne kalles, og romanifolket har ulikt opphav, og at likheten i språkene romanes og romani har sin årsak i kulturmøtet mellom rom og romanifolket. Men det er i dag en utbredt oppfatning at romanifolket og rom er av samme opphav. Det er stor enighet om at sigøynerne stammer fra India. Dette er basert på språklige studier. Omkring 300 e.Kr. begynte sigøynerne å vandre vestover. De kom til Balkan på 1300-tallet, Tyskland, Frankrike, Spania og Portugal i første halvdel av 1400-tallet og til Skottland omkring 1500.

På reise nordover i Europa utga de seg for å være pilegrimer fra Egypt, og ble omtalt som egyptere (fransk: égyptiens, engelsk :gypsies, spansk: gitanos). Selv kalte de seg secani, som på tysk ble til zigeuner. Den første dokumentasjon om folkegruppen i Skandinavia er fra 1505. Da mottok kong Hans av Danmark-Norge et brev av sin onkel, kong James IV av Skottland. Han ble bedt om å ta godt imot en trupp, anført av Antonius Gagimo fra Lille Egypt, som var på pilegrimsreise i Europa. Anbefalingsbrevet fortalte at de i lengre tid hadde flakket om i Skottland hvor de hadde oppført seg fredelig.

I 1511 dukket det opp et nytt følge og i 1512 var det trolig folk fra denne gruppen som slo seg ned i Stockholm. Det antas at det norske romanifolket stammer fra de første sigøynere som kom til Skandinavia på 1500-tallet, men sigøynere og reisende i dag tilhører ikke den samme etniske gruppen.

Romanifolket har levd i landet i 500 år, mens sigøynere som lever i Norge i dag, vandret inn sent på 1800-tallet. Selv om begge minoritetene har en kulturell tilpasning som reisende, og tradisjonelt har levd av å selge varer og tjenester til den fastboende befolkningen, utgjør de i dag to ulike grupper med forskjellig kultur og språk.

<= Forrige side Neste side =>