Et utvidet Kyst-Norge

Annekteringen av Bouvetøya 1. desember 1927. Foto: Hvalfangstmuseet i Sandefjord
Annekteringen av Bouvetøya 1. desember 1927. Foto: Hvalfangstmuseet i Sandefjord

Fram til 1931 sendte Lars Christensen Norvegia på fire ekspedisjoner. Deretter brukte han tankskipet Thorshavn på ytterligere fire ekspedisjoner der han selv deltok. Flere av ekspedisjonene hadde med sjøfly, og ved flere anledninger tok han hvalbåter ut av fangst for å gå på mindre ekspedisjonsturer nærmere land. Christensen regnet sin fjerde Thorshavnekspedisjon 1935-36 som prikken over i-en. Ved hjelp av luftfotografering, fotogrammetri og elektrisk opplodding var målet å forbedre kartene over områdene hans tidligere ekspedisjoner hadde oppdaget. Eldre kart var iblant så mangelfulle at enkelte foretrakk å seile uten.

I 1933 foretok Storbritannia sin tredje store annektering i Antarktis, den australske sektoren. Igjen fryktet Norge for hvalfangsten, og begynte å arbeide med en eventuell anneksjon av sektoren mellom den nevnte og Falklandssektoren, altså Dronning Mauds Land. Av Christensens erindringsbok fra 1935 fremgår at han allerede da hadde satt seg denne annekteringen som mål. Det var norske ekspedisjoner som hadde oppdaget og kartlagt store deler av området, og britene hadde ikke særskilte ambisjoner der.

Ved en tilfeldighet ble Norge kjent med at Tyskland i all hemmelighet hadde sendt dampskipet Schwabenland på en ekspedisjon sydover i 1938. Den 5. januar 1939 ble det holdt møte i Utenriksdepartementet der også Christensen var til stede. Møtet konkluderte med at Norge hadde interesse av og folkerettslig grunnlag for å annektere området. På dette grunnlag ble Dronning Mauds Land annektert ved kongelig resolusjon av 14. januar 1939.

I løpet av ti år hadde nordmenn oppdaget og kartlagt hele den antarktiske kysten fra 17º vest til 86º øst med unntak av Enderby og Kemp land. På flere øyer og langs 1/4 av sydpolskontinentets kyst finner vi norske navn. Annekteringene av Peter I.s øy, Bouvetøya og Dronning Mauds Land i kjølvannet av hvalfangsten utvidet kyst-Norge betydelig.

<= Forrige side Neste side =>