Havnefondet.

Havneutbygging i Florø. Foto: Dalsfjord Fyrmuseum (se tekst og lenke nedenfor).
Havneutbygging i Florø. Foto: Dalsfjord Fyrmuseum (se tekst og lenke nedenfor).
Dannevig Foto.
Dannevig Foto.
Offentlig fortøyningsring. Tegning av Fyr-Diriks.
Offentlig fortøyningsring. Tegning av Fyr-Diriks.

Frem til 1872 ble det utført i alt 30 havneanlegg som det offentlige gjennom Statens Havnevesen bidro til. Disse var hovedsakelig byhavner. I de påfølgende 40 år kom det hele 300 nye anlegg – primært for fiskeriene i uthavnene. De årlige budsjetter ble nesten 10-doblet i denne perioden. En viktig nøkkel her var opprettelsen av ”Havnefondet” i 1873. Det ble bygd opp gjennom en lovpålagt eksportavgift på fiskeprodukter, og bruk av midler fra fondet skulle kun gå til fiskerirettet utbygging.

Ringvesenet.
Staten merket og vedlikeholdt de offentlige fortøyningsringene. Tobias fra Brekkestø var ansatt i Ringvesenet og reiste rundt fra havn til havn for å tjære bolter og male ringmerker på holmer og skjær. Derfor fikk han tilnavnet ”Tobias Landskapsmaler”. Da Ringvesenet ble nedlagt i 1922, ble Tobias fyrvokter på Hatholmen utenfor Mandal. På det tidspunktet hadde staten ansvaret for til sammen 12.200 fortøyningsanretninger langs hele norskekysten.

Billedtekst 1: Havneutbygging i Florø. Foto: Dalsfjord Fyrmuseum

Billedtekst 2: Losen holder utkikk. Foto: Dannevigfoto AS

Billedtekst 3: Offentlig fortøyningsring. Tegning av Fyr-Diriks.

  <= Forrige side Neste side =>