Forord

Lofotveggen: Utsikt fra fjæra på Værøy mot øya Mosken med lofotveggen i bakgrunnen. Foto: Helge A. Wold. Tromsø Museum, Universitetsmuseet
Lofotveggen: Utsikt fra fjæra på Værøy mot øya Mosken med lofotveggen i bakgrunnen. Foto: Helge A. Wold. Tromsø Museum, Universitetsmuseet

Fram mot grunnlovsjubileet i 2014 vil det bli utarbeidet nasjonale rammefortellinger om utvalgte epoker og tema knyttet til Norge som kystnasjon under overskriften Fortellinger om kyst-Norge.

På den nasjonale kystkulturkonferansen i Oslo og Fredrikstad 12. – 14. mai 2009 blir de fire første rammefortellingene presentert: Kyst- og havlandet. Kyst- Norge i et historisk perspektiv, Riksvei nr. 1. Et lite land, langt mot nord, Ressursar til låns. Sild og annet pelagisk fisk og Den norsk-arktiske torsken og verden. Torskefiskets historie. Fortellingen Den norsk-arktiske torsken og verden. Torskefiskets historie presenterer de lange linjer i norsk fiskerihistorie. Fisket etter skreien, den norsk-arktiske torsken, har foregått så lenge det har bodd mennesker på norskekysten. Det var også torskefisket som først ga opphav til norsk fiskeeksport for nesten tusen år siden, da utførselen av tørrfisk fra Norge til markedene i England og på kontinentet tok til.

Først mange hundre år seinere fikk tørrfiskhandelen følge av produksjon og utførsel av klippfisk, mens ferskfisk og frossenfisk er nye måter å bearbeide og eksportere torsk på som primært har kommet til i det siste hundreåret. Fortellingen er ført i pennen av Pål Christensen, Museum Nord, mens billedarbeidet er utført av Jorge Scholz, Museum Vest. En redaksjon med representanter fra de tre nasjonale maritime museumsnettverkene har sammen stått for den kulturhistoriske kvalitetssikringen.

Medlemmer i redaksjonen har vært Pål Christensen fra Museum Nord, Jo van der Eynden fra Kystverkmusea (Etatsmuseet for Kystverket), Per Norseng fra Norsk Sjøfartsmuseum og Bjørg Christophersen, Anders Haaland og Årstein Svihus fra Museum Vest. Museum Vest har koordinert arbeidet. I forbindelse med kystkulturkonferansen drar Kystverkets tidligere fyr- og merkefartøy MS Gamle Oksøy på tokt langs norskekysten for å markere samarbeidsprosjektet Fortellinger om kyst-Norge. Toktet er koordinert med lokale og regionale arrangementer i kulturminneåret.

Direktoratene og nettverksmuseene håper at de nasjonale rammefortellingene vil være til glede, ettertanke og nytte for alle kystkulturinteresserte og at de kan bidra til et historisk perspektiv på samtidens utfordringer. Direktoratene og museene tar gjerne imot spørsmål eller synspunkter på prosjektet. 27. april 2009
 
<= Forrige side Neste side =>