Når glad laks blir tam laks

Laks (Salmo salar). Illustrasjon: Pål Thomas Sundhell
Laks (Salmo salar). Illustrasjon: Pål Thomas Sundhell
Regnueørret  (Oncorhynchus mykiss). Illustrasjon: Pål Thomas Sundhell
Regnueørret (Oncorhynchus mykiss). Illustrasjon: Pål Thomas Sundhell

Laksen tilhører de anadrome arter, klekkes i ferskvann og lever der inntil den som yngling (parr) ifører seg sin sølvblanke drakt - for som smolt å søke til havs for å gjøre seg stor og feit - moden for å vende tilbake til sitt fødevassdrag for å fullende livssyklusen. Det førte ingen lettvint vei fra natur til kultur, til styring av kompliserte biologiske prosesser.

Foreldregenerasjonen, stamfisken, strykes med nennsom hånd. Rogn og melke blandes, og i et kontrollert miljø går prosessen via klekking til plommesekkstadiet der yngelen lever på medfødt niste. Så må oppdretteren få den over på sin meny helt fram til parren blir smolt, og livet går fra det søte til det salte som «burfisk», prisgitt oppdretteren som matfar og omsorgsperson for vekst, velferd og et minst mulig stressende endelikt.

Det skulle vise seg at Norge fra naturens side hadde et stort potensial for lønnsomt oppdrett av anadrome arter som laks og regnbueørret. Den lange kystlinjen med sine kriker og kroker ligger for det meste godt skjermet bak øyer og skjær. Golfstrømmen sørger for passende temperatur, og kyststrømmen for god vannutskiftning. Sjøbasert oppdrett ville gi Norge store komparative fortrinn. Slik begynte det imidlertid ikke.

Billedtekst: Utseendemessig skiller regnbueørreten seg fra laksen ved mindre hode, mer klumpete kroppsform og litt annen finneplassering. Den har mindre prosentdel fiskekjøtt enn laksen, og den når på langt nær laksens størrelse. Den er bedre tilpasset oppdrettsmiljøet enn laksen, holder like god kvalitet, men har ikke det samme renommé. Illustrasjoner: Pål Thomas Sundhell

  <= Forrige side Neste side =>