Bakside

MS Star Atlantic. Foto, Bergens Sjøfartsmuseum.
MS Star Atlantic. Foto, Bergens Sjøfartsmuseum.

Verdens fraktemenn handler om norsk sjøfart til fremmede land, fra vikingtidens handelssjøfart til moderne norsk internasjonal skipsfart. I mesteparten av de siste halvannet hundre årene har den norske handelsflåten vært blant de tre-fire største i verden. Norske skip har seilt på alle hav, ikke bare med varer til og fra Norge, men i fart mellom fremmede land og verdensdeler. Heftet forteller om hvordan et fattig og tynt befolket land som Norge ble en av verdens aller største sjøfartsnasjoner, og om handelsflåtens betydning for landet.

Verdens fraktemenn er nr. 5 i en serie med hefter om kystens kultur og historie fram mot grunnlovsjubileet i 2014. Serien inngår i samarbeidsprosjektet Fortellinger om kyst-Norge. Formålet er å synliggjøre det historiske bakteppet for utviklingen av det moderne Norge, og rette søkelyset mot den betydningen sjøfart, fiske og andre maritime næringer har hatt for bosetning og økonomisk, sosial og kulturell utvikling i Norge.

Prosjektet skal gjennom heftene og andre formidlingskanaler bidra til økt kunnskap om og interesse og engasjement for kystens kulturhistorie og kulturminner, som et ledd i en felles handlingsplan for kystkultur initiert av Fiskeri- og kystdepartementet, Miljøverndepartementet og Kultur- og kirkedepartementet. Fiskeridirektoratet, Kystverket, Riksantikvaren og ABM-utvikling har det overordnede ansvaret for gjennomføringen. De maritime nasjonale museumsnettverkene har tatt på seg det faglige og praktiske ansvaret for fortellingene: Fiskeri- og kystkulturnettverket med Museum Vest som koordinator, Kystverkets etatsmuseum med Lindesnes Fyrmuseum som koordinator og Sjøfartsnettverket med Norsk Sjøfartsmuseum som koordinator.

Billedtekst: Med en kombinasjon av store, moderne bulkskip og langsiktige kontrakter med industribedrifter bygde selskapet Star Shipping i Bergen seg fra I 96O-årene opp til å bli et av verdens største bulkrederier. Bildet viser M/S Star Atlantic. Foto, Bergens Sjøfartsmuseum.

<= Forrige side Neste side =>